Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA – to spotkania dla osób, które chcą rozwiązywać swoje problemy emocjonalne, duchowe i powtarzające się długotrwałe trudności. Motywem do podjęcia terapii może być również chęć osobistego rozwoju. Prowadzimy psychoterapię integratywną – korzystamy ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapii. Postrzegamy człowieka jako osobę, funkcjonującą w rożnych płaszczyznach: emocjonalnej, duchowej, wolitywnej i fizycznej. Uwzględniamy wymiar życia duchowego człowieka. Prowadzimy psychoterapię osób świeckich i konsekrowanych.

Zapraszamy osoby, które:

 • doświadczają trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji,
 • doświadczają przedłużającego się lęku, smutku, złości, poczucia winy,
 • nie akceptują siebie, nie czują swojej wartości
 • nie wierzą we własne siły i możliwości
 • nie widzą wpływu na swoje życie
 • nie potrafią stawiać granic
 • przezywają lęk w kontaktach z ludźmi
 • mają trudności w nazywaniu i wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb
 • przeżywają dręczące poczucie winy
 • nie widzą sensu życia
 • które doświadczyły traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc
 • chciałyby przerwać ciąg powtarzających się problemów, trudnych doświadczeń
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • przeżywają sytuację straty osoby, pracy, zdrowia
 • cierpią z powodu poronienia, doświadczenia aborcji lub innych traum
 • przeżywają trudności we wspólnotach zakonnych
 • mają doświadczenie przemocy w związku
 • przeżywają problemy z dziedziny duchowości i religijności
 • chcącymi poznać i zrozumieć siebie
 • nie akceptującymi swoich odczuć homoseksualnychPsychoterapeuci:
Faryś Joanna

Joanna Faryś

Jestem psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową i terapię par. Zajmuję się także pomocą osobom z doświadczeniem straty (osoby, pracy, relacji). W pracy z drugim człowiekiem korzystam z wiedzy i umiejętności zdobytych w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz doświadczenia wyniesionego z pracy w różnych obszarach związanych z pomaganiem, wspieraniem, towarzyszeniem i rozwojem. Zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa pracuję pod stałą superwizją. Prywatnie jestem żoną i matką dwojga nastolatków.

Dla mnie psychoterapia to proces, w którym człowiek coraz pełniej kontaktuje się ze sobą, z Bogiem, ze światem. Dzięki temu staje się gotowy do świadomego decydowania i kierowania swoim życiem.

tel. +48 660 40 74 59 Koszt sesji terapeutycznej – 150 zł. / 50 min.

 

Ks. Grzegorz Kudlak

Prawidłowy kontakt ze sobą samym, swoimi emocjami i wewnętrznymi przeżyciami to jeden z warunków pokoju serca i duszy. Z drugiej strony poznanie i rozumienie siebie to klucz do rozumienia świata i innych ludzi oraz nasze największe powołanie. Dotarcie do tej wewnętrznej prawdy jest czasem bardzo trudne, ale gdy nie jesteśmy sami, możemy przeżyć tę podróż bezpiecznie

tel. +48 698 54 66 66 Koszt sesji terapeutycznej – 150 zł. / 50 min.

 

ks. Stanisław Szlassa

Jestem kapłanem, psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par. W pracy z drugim człowiekiem korzystam z wiedzy i umiejętności zdobytych w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz doświadczenia wyniesionego z pracy w różnych obszarach związanych z pomaganiem, wspieraniem, towarzyszeniem i rozwojem. Pracuję pod stałą superwizją.

W życiu idziemy drogą w jakimś kierunku. Dla mnie psychoterapia, to doświadczenie zatrzymania się na tej drodze, aby uświadomić sobie w jakim miejscu drogi dziś się znajduję? W jaki sposób tutaj doszedłem? Jaki jestem: moja kondycja ludzka, duchowa, psychiczna? Jakie mam mocne strony, aby z nich korzystać, a jakie słabe, by szukać umocnienia? Kto jest obok mnie? Co jest moim celem, dokąd zmierzam? – na te i na wiele innych pytań potrzeba abym znalazł odpowiedź, aby świadomie osiągnąć cel swojej drogi. Terapeuta pomaga, aby dotrzeć do samego siebie: ponazywać swoją rzeczywistość, wesprzeć w przyjęciu trudnych odpowiedzi i pomóc we wprowadzeniu koniecznych zmian.

tel. +48 506 035 420 Koszt sesji terapeutycznej – 130 zł. / 50 min.