Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia – Dewajtis

Program rozwojowo-formacyjny 

Uczestnikiem spotkań mogą być osoby:
• uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich
• zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
• z zaniżona samooceną
• z tendencją do izolowania się
• zależne, szukające uznania za wszelką cenę
• przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć
• uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne
• przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne
• zranione w dzieciństwie
• posiadające nadmierną potrzebę kontroli
• mające  trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca
• pragnące zmiany swego życia na lepsze

Oczekiwane rezultaty:
Program bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików. Przy tym osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną. Uczestnictwo w programie może pomóc w odnalezieniu się na nowo, uporządkowaniu, zrównoważeniu i zrozumieniu własnych uczuć, przeżyć i doświadczeń.
Przez pracę osobistą i w grupie program pozwala skonfrontować się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” i nauczy się radzić sobie z osobistymi problemami.
Dla osób pragnących lepiej poznać samych siebie i rozwinąć własną osobowość, biblijne wskazania mogą być punktem wyjścia dla swojej osobistej refleksji i szansą na dostrzeżenie rezonansu, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie.

Spotkania
15 spotkań – 2 godzinnych, co dwa tygodnie w ustalonym terminie
Prowadzący
Ks. dr Grzegorz Kudlak
Koszty uczestnictwa
Koszt uczestnictwa 60 zł za jedno spotkanie + jednorazowa opłata 60 zł (za materiały formacyjne przekazywane na każdym spotkaniu.)
Zgłoszenia i miejsce spotkań:
Katolicki Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej,
Dom Rekolekcyjno – Formacyjny, ul. Dewajtis 3, tel. 660 511 566
(czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 18:00),
e-mail: poradnia@dewajtis.pl
lub bezpośrednio ks. Grzegorz Kudlak tel. 698 54 66 66