Ks. dr Grzegorz Kudlak

 

Ks.GrzegorzKudlak

• absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego, w Warszawie;
• absolwent Nauk o Rodzinie UKSW w Warszawie
• absolwent Studium Psychologii i Psychoterapii dla Duchowieństwa KUL;
• absolwent psychologii UKSW w Warszawie
• doktor nauk humanistycznych KUL w zakresie psychologii
• Certyfikowany Psychoterapeuta w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich
• członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Doświadczenie duszpasterskie:

• praca parafialna, katechetyczna
• duszpasterz emigracyjny (Londyn)
• kapelan więzienny
• kapelan Schroniska dla Nieletnich

Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne:

• psycholog w poradni leczenia uzależnień
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia par

Publikacje:

• autor wielu publikacji naukowych w zakresie psychologii: klinicznej, osobowości, resocjalizacji, uzależnień, patologii społecznych.

Zainteresowania:

Człowiek. Świat. Podróże.

Pracuje z osobami:

• uzależnionymi (seks, pornografia)
• mającymi trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji
• chcącymi  poznać i zrozumieć siebie
• nie akceptującymi swoich odczuć homoseksualnych

Prawidłowy kontakt ze sobą samym, swoimi emocjami i wewnętrznymi przeżyciami to jeden z warunków pokoju serca i duszy. Z drugiej strony poznanie i rozumienie siebie to klucz do rozumienia świata i innych ludzi oraz nasze największe powołanie. Dotarcie do tej wewnętrznej prawdy jest czasem bardzo trudne, ale gdy nie jesteśmy sami, możemy przeżyć tę podróż bezpiecznie

tel. +48 698 54 66 66