12 Kroków ku dojrzałości

Program ROZWOJOWY

„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

Zapraszamy Osoby:

 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich
 • zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • z zaniżona samooceną
 • z tendencją do izolowania się
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę
 • przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne
 • przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne
 • zranione w dzieciństwie
 • posiadające nadmierną potrzebę kontroli
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca
 • pragnące zmiany swego życia na lepsze

PRACA Z PROGRAMEM „WRESZCIE ŻYĆ” OBEJMUJE:

1) osobistą praca nad 12 krokami podanymi przez prowadzących,
2) rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach.

OCZEKIWANE REZULTATY

Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, zrównoważyć i zrozumieć uczucia, przeżycia i doświadczenia.

Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Czego potrzebuję, aby poprawić jakość swojego życia? Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” 

TERMINY SPOTKAŃ

12 spotkań
Spotkania rozpoczną się od listopada 2020 – po zebraniu się grupy
Spotkania będą we wtorki i będą trwać po dwie godziny 17.00-19.00

Osobom, które się zgłoszą do udziału w programie, zostanie przekazany termin pierwszego spotkania.

KOSZT – 100 zł za spotkanie.

SPOTKANIA PROWADZĄ:

Joanna Faryś tel. 660 40 74 59
ks. dr Grzegorz Kudlak tel. 698 54 66 66