Psychoterapia grupowa

OD MAJA 2020 – KONSULTACJE DO NOWEJ GRUPY KTÓRA ROZPOCZNIE SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2020 !!!

Jeżeli:

– masz trudności z nazywaniem i wyrażaniem swoich uczuć,
– nie dajesz sobie prawa do posiadania potrzeb, nie potrafisz ich określać i wypowiadać,
– bierzesz odpowiedzialność za uczucia i nastroje innych ludzi,
– doświadczasz trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji,
– masz trudności w kontaktach z ludźmi (jesteś nieśmiały, zależny, a może egocentryczny i konfliktowy),
– mimo upływu czasu trudno Ci rozpoznać swoje powołanie i sens Twojego życia,
– doświadczasz przedłużającego się lęku, smutku, złości lub przeżywasz poczucie winy, które utrudnia Ci życie,
– nie czujesz się wolnym człowiekiem,
– nie akceptujesz siebie, nie czujesz swojej wartości

…nasza grupa może Ci pomóc.

Grupa daje wsparcie i stwarza możliwość bezpiecznego poznawania siebie w wielu sytuacjach, przez zwielokrotnienie relacji i interakcję ze współuczestnikami. Praca w grupie umożliwia spojrzenie na własne problemy z wielu perspektyw, a także nazwanie i przepracowanie wewnętrznych konfliktów będących przyczyną napięć i trudności w realizowaniu siebie jako osoby. Kontakt z innymi ludźmi w relacji bezpieczeństwa i zaufania, z pomocą terapeutów staje się środowiskiem sprzyjającym osobistemu rozwojowi, wychodzeniu poza własne ograniczenia i nauce życia pełnią siebie.

Informacje organizacyjne:

spotkania rozpoczną się w październiku 2020
• grupa spotyka się raz w tygodniu, dwie godziny zegarowe
• grupa liczy ok 10 osób + dwóch terapeutów, grupy są mieszane co do płci, wieku i problematyki
• grupa jest zamknięta – nie ma możliwości dołączenia do grupy po rozpoczęciu spotkań
• grupa objęta będzie opieką superwizora wspierającego pracę terapeutów
• koszt jednego spotkania grupowego to 120 zł

Prowadzący:

Joanna Faryś tel. 660 40 74 59
ks. dr Grzegorz Kudlak tel. 698 54 66 66

Konsultacja kwalifikacyjna – 160 zł po wcześniejszym umówieniu terminu.
Na rozmowie można uzyskać pełne informacje o zasadach udziału w grupie i o płatnościach.