Zespół

Jesteśmy   psychologami,   psychoterapeutami,   trenerami umiejętności społecznych.

W naszej pracy z drugim człowiekiem korzystamy z wiedzy i umiejętności zdobytych w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich  rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz doświadczenie wyniesione z pracy w różnych obszarach związanych z pomaganiem, wspieraniem, towarzyszeniem i rozwojem.
Zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa pracujemy pod stałą superwizją.

Psychoterapeuci:
Joanna Faryś– 660 40 74 59
Ks. dr Grzegorz Kudlak– 698 54 66 66
Ks. Stanisław Szlassa – 506 03 54 20